Peipsi Gümnaasium


    Avaleht            Kool             Õppetöö             Galerii             Kontakt             E-kool  

EKSAMID

Tasemetööd ja üleminekueksamid

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • eesti keel/vene keel (vene õppekeelega kooli)(kirjalik) - 24.mai 2018.a;
 • matemaatika (kirjalik) - 29.mai 2018.a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis)(kirjalik) - 16.mai 2018.a;
 • matemaatika (kirjalik) - 22.mai 2018.a;
 • vene keel (vene õppekeelega koolis)(kirjalik) - 30.mai 2018.a.s

vt ka Innove > Tasemetööd

Põhikooli lõpueksamid

Põhikooli lõpetamiseks tuleb 9. klassi õpilasel sooritada ühtlustatud küsimuste ja ülesannetega eksamid. Nende eksamite ülesanded ja küsimused koostatakse Sihtasutuses Innove, kuid eksamitöid hindavad koolide lõpueksamikomisjonid.

Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • eesti keel (kirjalik) - 1.juuni 2018.a;
 • eesti keel teise keelena (kirjalik) - 1.juuni 2018.a;
 • eesti keel teise keelena (suuline) - 1.juuni; 4-5.juuni 2018.a;
 • matemaatika (kirjalik) - 8.juuni 2018.a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) - 13.juuni 2018.a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) - 13.-14.juuni 2018.a.

vt ka Innove > Põhikooli lõpueksamid

Gümnaasiumi lõpueksamid

Gümnaasiumi lõpueksamid jagunevad riigieksamiteks ja koolieksamiteks. Riigieksamid toimuvad kord aastas kevadeti üle Eesti ühel ja samal päeval.

Riigieksamitööde ülesandeid valmistavad ette ja eksamitöid hindavad komisjonid, kes tegutsevad Sihtasutuse Innove juures.

Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad:

 • eesti keel (kirjalik) - 16.aprill 2018.a;
 • eesti keel teise keelena (kirjalik) - 17.aprill 2018.a;
 • eesti keel teise keelena (suuline) - 17.19.aprill 2018.a;
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) - 4.mai 2018.a;
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) - 7.-11.mai 2018.a;
 • matemaatika (kirjalik) - 25.mai 2018.a.

vt ka Innove > Riigieksamid

 

Peipsi Gümnaasium, Narva tn. 24, Mustvee, 49604, mustveevg@gmail.com

©2013