Peipsi Gümnaasium


    Avaleht            Kool             Õppetöö             Galerii             Kontakt             E-kool  

EKSAMID

Tasemetööd ja üleminekueksamid

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

vt ka Innove > Tasemetööd

Põhikooli lõpueksamid

Põhikooli lõpetamiseks tuleb 9. klassi õpilasel sooritada ühtlustatud küsimuste ja ülesannetega eksamid. Nende eksamite ülesanded ja küsimused koostatakse Sihtasutuses Innove, kuid eksamitöid hindavad koolide lõpueksamikomisjonid.

Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

vt ka Innove > Põhikooli lõpueksamid

Gümnaasiumi lõpueksamid

Gümnaasiumi lõpueksamid jagunevad riigieksamiteks ja koolieksamiteks. Riigieksamid toimuvad kord aastas kevadeti üle Eesti ühel ja samal päeval.

Riigieksamitööde ülesandeid valmistavad ette ja eksamitöid hindavad komisjonid, kes tegutsevad Sihtasutuse Innove juures.

Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad

vt ka Innove > Riigieksamid

 

Peipsi Gümnaasium, Narva tn. 24, Mustvee, 49604, mustveevg@gmail.com

©2013