Peipsi Gümnaasium


    Avaleht            Kool             Õppetöö             Galerii             Kontakt             E-kool  

Põhikooli- ja gümnaasiumi seadus

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/103092013004

Haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr 29 "Haridus- ja teadusministri määruste muutmine tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest", mis on avaldatud RT I, 03.09.2013, 4, jõustub 6. septembril 2013 (määruse teksti järgi 1. septembril 2013), § 5 jõustub 1. jaanuaril 2014 ning § 9 (nõustamiskomisjon) 1. septembril 2014.

Muudetud määruste terviktekstid on avaldatud RT I, 03.09.2013, 8-51

https://www.riigiteataja.ee/akt/130082013005


Saadan teile teadmiseks haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded", mis on avaldatud RT I, 30.08.2013, 5 ning jõustus 2. septembril 2013 (RT-s avaldamise alusel, määruses on märgitud jõustumine 1. septembril 2013).

Jälgida rakendussätteid.

https://www.riigiteataja.ee/akt/128082013010


Saadan teile Vabariigi Valitsuse 30. mai 2013 määruse nr 84 "Tervisekaitsenõuded koolidele " tervikteksti 1. septembril 2013 jõustuvas sõnastuses.

Terviktekst on avaldatud RT I, 28.08.2013, 10.

https://www.riigiteataja.ee/akt/128082013008


Saadan teile Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011 määruse nr 2 "Gümnaasiumi riiklik õppekava" tervikteksti 1. septembril 2013 jõustuvas sõnastuses.

Terviktekst on avaldatud RT I, 28.08.2013, 8.

https://www.riigiteataja.ee/akt/128082013007


Saadan teile Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011 määruse nr 1 "Põhikooli riiklik õppekava" tervikteksti 1. septembril 2013 jõustuvas sõnastuses.

Terviktekst on avaldatud RT I, 28.08.2013, 7.

https://www.riigiteataja.ee/akt/128082013006


Saadan teile Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2010 määruse nr 113 "Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid" tervikteksti 1. septembril 2013 jõustuvas sõnastuses.

Terviktekst on avaldatud RT I, 28.08.2013, 6.

https://www.riigiteataja.ee/akt/128082013006


Saadan teile Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2010 määruse nr 113 "Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid" tervikteksti 1. septembril 2013 jõustuvas sõnastuses.

Terviktekst on avaldatud RT I, 28.08.2013, 6.

https://www.riigiteataja.ee/akt/128082013005


Saadan teile Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009 määruse nr 112 "Haridus- ja teadustöötajate ametikohtade loetelu, kus antakse kuni 56 kalendripäeva põhipuhkust, ja puhkuse kestus ametikohtade kaupa" tervikteksti 1. septembril 2013 jõustuvas sõnastuses.

Terviktekst on avaldatud RT I, 28.08.2013, 5.

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/128082013002


Saadan teile Vabariigi Valitsuse 22. novembri 2000 määruse nr 381 "Õpetajate koolituse raamnõuded" tervikteksti 1. septembril 2013 jõustuvas sõnastuses.

Terviktekst on avaldatud RT I, 28.08.2013, 2.

https://www.riigiteataja.ee/akt/128082013001


Saadan teile teadmiseks Vabariigi Valitsuse 22. augusti 2013 määruse nr 126 "Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest", mis on avaldatud RT I, 28.08.2013, 1 ning jõustub 1. septembril 2013.

Muudetud määruste terviktekstid on avaldatud RT I, 28.08.2013, 2-3 ning 5-10.

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/127082013003


Saadan teile teadmiseks Vabariigi Valitsuse 22. augusti 2013 määruse nr 125 "Haridustöötajate tööaeg", mis on avaldatud RT I, 27.08.2013, 3 ning jõustub 1. septembril 2013.

 

 


Peipsi Gümnaasium, Narva tn. 24, Mustvee, 49604, mustveevg@gmail.com

©2013